Sieraden voor voor Heren online bestellen bij Bijouteria

Databescherming

Bijouteria GmbH, Schlossgasse 9, 8003 Zürich (hierna te noemen Bijouteria) is aanbieder van de website bijouteria.ch en de daarop aangeboden diensten en als zodanig verantwoordelijk voor het opstellen, de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens en de voorwaarden voor het verwerken van gegevens met de toepasselijke juridische gegevensbescherming. Wij hechten veel waarde aan uw vertrouwen en nemen daarom het thema gegevensbescherming erg serieus door aandacht te schenken aan de betreffende veiligheid. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere eventueel toepasselijke regels van de EU. Neemt u alstublieft kennis van de onderstaande informatie, zodat u weet welke persoonlijke gegevens wij van u opslaan en voor welke doeleinden wij ze gebruiken.
1. Bezoek aan onze website
Bij het bezoeken van onze website slaan onze servers tijdelijk elke toegang tot een logbestand op. Daarbij worden, zoals in principe bij elke verbinding met een webserver, de volgende technische gegevens zonder uw toedoen geregistreerd en opgeslagen:

 • het IP-adres van de inloggende computer

 • de naam van de eigenaar van het IP-domein (m.a.w. uw internetprovider)

 • de datum en het tijdstip van de toegang

 • de website, van waaruit de toegang tot stand kwam (referrer URL) eventueel met gebruikt zoekwoord

 • de naam en de URL van het opgeroepen bestand

 • de status-code (bijvoorbeeld foutmelding)

 • het besturingssysteem van uw computer

 • de door u gebruikte browser (type, versie en taal)

 • het gebruikte protocol van overdracht (z.B. HTTP/1.1)

 • eventueel uw gebruikersnaam uit een registratie-authenticatie


Het verzamelen en verwerken van deze gegevens is essentieel voor het gebruik van onze website (opbouw van de verbinding), voor de duurzame veiligheid en stabiliteit van het systeem en voor de optimalisatie van onze internetaanbiedingen, alsmede voor interne statistische doeleinden. Dit rechtvaardigt ons rechtmatig belang betreffende het verwerken van gegevens in de zin van Art 6 Sub 1 lid f AVG.
2. Opening van een klantenrekening
Om in onze online shop bestellingen te plaatsen, kunt u als gast bestellen of een klantenrekening openen. Bij de registratie van een klantenrekening verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Adres en postcode

 • Telefoonnummer

 • Geboortedatum

 • E-mailadres

 • Wachtwoord


Het doel van het verzamelen van de gegevens, is het verschaffen van een met een wachtwoord beveiligde, directe toegang tot de bij ons opgeslagen basisgegevens van de klant. De klant kan daarin zijn verwerkte en openstaande bestellingen inzien of zijn persoonlijke gegevens beheren of wijzigen.
3. Kopen in onze online shop
Wanneer u bestellingen wilt plaatsen in onze online shop, hebben wij voor de afwikkeling van de overeenkomst de volgende gegevens nodig:

 • Aanspreekvorm resp. geslacht

 • Voor- en achternaam

 • Afleveringsadres dat ook als factuuradres dient

 • Land

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer


Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid of tenzij u uw afzonderlijke toestemming heeft gegeven, gebruiken wij de bovengenoemde gegevens om het contract te verwerken, namelijk om uw bestellingen te verwerken, om de bestelde producten te leveren en om feedback te krijgen voor productevaluatie per e-mail en om een correcte betaling te garanderen.
De juridische basis voor de gegevensverwerking voor dit doel ligt het nakomen van een overeenkomst volgens Art. 6 Lid 1 EU-AVG
4. Overdracht van data aan derden
Wij geven alleen uw gegevens door wanneer u dit uitdrukkelijk hebt ingewilligd, een wettelijke verplichting hiertoe bestaat of dat dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van onze rechten, in het bijzonder de rechten die voortvloeien uit de voorwaarden van de overeenkomst.

Daarnaast geven wij uw gegevens door aan derden, voor zover dat binnen het gebruik van de website en de afwikkeling van de overeenkomst (ook buiten de website om) vereist is, met name bij de verwerking van uw bestellingen. Hiertoe behoort de betreffende transportondernemer die met het verzenden van de bestelde goederen werd belast. Ook een dienstverlener waaraan de via de website verkregen persoonlijke gegevens worden doorgegeven, ofwel die daartoe toegang heeft, is onze webhost Nine Internet Solutions AG, Albisriederstrasse 243a, CH-8047 Zürich. De website wordt gehost door servers in Zwitserland. De overdacht van de gegevens heeft als doel de ondersteuning en handhaving van de functionaliteit van onze website. Daaruit bestaat ons rechtmatige belang in de zin van Art 6 Sub1 lid f EU-AVG.

Als er van onze kant sprake is van een voorinspanning, bijvoorbeeld bij kopen op rekening, kunnen wij, ter bescherming van ons rechtmatig belang, eventueel bij een bureau voor kredietregistratie inlichtingen over kredietwaardigheid inwinnen, puur statistisch gesproken en alleen voor klanten in Zwitserland en Liechtenstein. Hiertoe geven wij de noodzakelijke persoonlijke gegevens door aan het Bureau CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, CH-8050 Zürich, Zwitzerland en gebruiken de aldus verkregen informatie in het statische geval van een niet nakomen van financiële verplichtingen voor een weloverwogen beslissing in het bekrachtigen, uitvoeren of beëindigen van de overeenkomst.
De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures werden berekend en in welke berekening onder andere adresgegevens worden ingevoerd. Met uw beschermingswaardige belangen wordt overeenkomst de wettelijke bepalingen rekening gehouden. Volgens de hiervoor beschreven doeleinden, bestaat ons rechtmatige belang binnen de dataverwerking in de zin van Art 6 Sub 1 lid 5 EU-AVG.

Voor het uitvoeren van een betaling met PayPal worden klantnummer en factuurbedrag doorgegeven aan de dienstverlener. Voor de gegevensbescherming van betalingsinformatie alsmede de bij PayPal ingevoerde gegevens, is PayPal verantwoordelijk. De juridische grondslag voor het doorgeven van gegevens ressorteert onder het uitvoeren van een overeenkomst volgens Art 6 Sub 1 lid b EU-AVG.
5. Overdracht van data naar het buitenland
Wij zijn gerechtigd om uw persoonlijke gegevens, volgens deze verklaring van gegevensbescherming, door te geven aan derde ondernemingen (dienstverleners in opdracht) in het buitenland. Deze zijn in gelijke mate als wij zelf, verplicht tot gegevensbescherming. Als het niveau van gegevensbescherming in een land niet overeenstemt met de Zwitserse resp. Europese regelgeving, verplichten wij ons contractueel om uw persoonlijke gegevens te beschermen volgens de Zwitserse resp. Europese verordeningen.
6. Cookie-Bestimmungen
Cookies helpen, in velerlei opzicht, om uw bezoek aan onze website eenvoudiger, aangenamer en zinvoller te laten verlopen. Cookies zijn informatiebestanden die uw webbrowser automatisch opslaat op de harde schijf van uw computer wanneer u onze internetsite bezoekt.

Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om de winkelmandfunctie bij alle pagina’s aan te bieden en om uw invoer bij het invullen van een formulier op de website tijdelijk op te slaan, zodat u de invoer niet hoeft te herhalen bij het oproepen van een onderliggende pagina. Cookies worden in voorkomende gevallen ook ingezet om u na de registratie op de website, te kunnen identificeren als geregistreerde gebruiker, zonder dat u bij het oproepen van een onderliggende pagina opnieuw moet inloggen.

De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter dusdanig configureren dat uw computer geen cookies opslaat of dat er steeds een mededeling verschijnt als u een nieuwe cookie krijgt. Op de navolgende pagina’s vindt u informatie over het configureren van de meest gebruikte browsers voor de verwerking van cookies.

Het uitschakelen van Cookies kan ertoe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.
7. Nieuwsbriefverzending via MailChimp.com
Voor de verzending van gethematiseerde nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van het bedrijf The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Met het activeren van de optie “myb-noMailMailings” worden de volgende gegevens overgedragen aan MailChimp:

 • Klantnummer

 • Aanspreekvorm

 • Voor- en achternaam

 • Plaats

 • Emailadres

 • Land

 • Valuta


Als alternatief kan men zich ook alleen door het opgeven van het emailadres registreren voor de nieuwsbrief. In dat geval wordt alleen het emailadres aan MailChimp doorgegeven.
8. Google Analytics Remarketing
Onze websites maken gebruik van de functies in Google Analytics Remarketing in samenhang met de apparaat-overstijgende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing gecreëerde
advertentie-doelgroepen te koppelen aan de apparaat-overstijgende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interesse-gerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die afhankelijk van uw vroegere gebruiks- en surfgedrag voor een eindapparaat (b.v. een mobieltje) werden aangepast, ook op een van uw andere eindapparaten (bv een tablet of een pc) worden aangeboden.

Als u de betreffende goedkeuring hebt verleend, koppelt Google voor dit doel uw web- en app-browserverloop aan uw Google-account. Op deze manier kan op elk eindapparaat waarop u zich aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschap worden getoond.

Ter ondersteuning van deze functie creëert Google Analytics google-authentieke ID’s van de gebruikers, die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google-Analytics-gegevens om doelgroepen voor de apparaat-overstijgende advertentieboodschappen te definiëren en op te stellen.

U kunt de apparaat-overstijgende remarketing/ targeting permanent weigeren door de gepersonaliseerde reclame in uw Google-account uit te schakelen via de link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
9. Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen documenten worden opgesteld, die gegevens bevatten betreffende leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van de interessebepaalde werving van Google, alsmede van bezoekersgegevens van aanbiedingen van derden. Deze data kunnen niet worden toegeschreven aan een bepaald persoon. U kunt te allen tijde deze functie uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account. Ook kunt u het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden onder het hoofd “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.
10. Tracking-tools
a. Algemeen

Teneinde een op maat gemaakte vormgeving van onze website te realiseren, maken wij gebruik van de webanalysedienst van Google Analytics. In verband hiermee worden pseudonieme gebruikersprofielen en kleine tekstbestanden gemaakt, die op uw computer worden opgeslagen (“cookies”). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgegeven aan de server van de aanbieder van deze diensten, daar opgeslagen en voor ons voorbereid. Buiten de onder punt 1 genoemde gegevens, verkrijgen wij op die manier onder bepaalde omstandigheden de volgende informatie:

 • Navigatiepad dat de bezoeker op de website volgt,

 • Duur van het verblijf op de website of subpagina,

 • de subpagina waarop de website is verlaten,

 • het land, de regio of de plaats van waar de toegang plaatsvindt,

 • eindapparaat (type, versie, kleurdiepte, resolutie, breedte en hoogte van het browsevenster en

 • herhaalde of nieuwe bezoeker.


De informatie wordt toegepast om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere dienstverleningen die bedoeld zijn als marktonderzoek en het adequaat presenteren van de website, mogelijk te maken. Ook wordt deze informatie eventueel doorgegeven aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken.

b. Google Analytics

De aanbieder van Google Analytics is Google Inc., een onderneming van de holding Alphabet Inc, met haar zetel in de USA. Voor de overdracht van data aan de aanbieder wordt het IP-adres op deze website, binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen binnen het bereik van het Europese economische domein, die het verdrag hebben ondertekend, ingekort door het activeren van de IP-anonimisering (“anonymizeIP”). Het binnen het bereik van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet in verbinding gebracht met andere data van Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar ingekort. In dergelijke gevallen zien wij erop toe dat Google Inc. de contractuele afspraken over gegevensbescherming nakomt. In dezen zal Google Inc. in geen geval het IP-adres in verbinding brengen met andere gegevens van de gebruiker.

Verdere informatie over de gebruikte webanalyse-dienst vindt u op de website van Google Analytics. Een richtlijn om het verwerken van uw gegevens door de webanalyse-dienst te verhinderen, vindt u onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
11. Webanalyse met Facebook-pixels
Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences en Facebook Conversion Binnen ons online aanbod wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of als u in het land EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook").

Met de Facebook Pixels kan Facebook u als bezoeker van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook Ads") bepalen. Om deze reden gebruiken wij de Facebook Pixel om de door ons geplaatste Facebook Ads alleen te tonen aan die Facebook gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben zoals interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites (zgn. custom audiences). De Facebook-pixel stelt ons onder andere ook in staat om ervoor te zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet vervelend lijken te zijn. Daarnaast kunnen we de Facebook Pixels gebruiken om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen door te kijken of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie (zogenaamde conversie) naar onze website worden doorverwezen.


 • Privacybeleid van Facebook
  De verwerking van de gegevens door Facebook wordt uitgevoerd in het kader van de richtlijnen voor het gebruik van gegevens door Facebook. Dienovereenkomstig is algemene informatie over de weergave van Facebook Ads, in de Facebook Data Usage Policy. Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en de functionaliteit ervan zijn te vinden in de Facebook-hulpzone.


 • EU-VS Privacy Schild
  Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.


 • Basis
  Het gebruik van de Facebook-pixel en het opslaan van conversiecookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f. DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel ons webaanbod als onze reclame te optimaliseren.


 • Contract voor gegevensverwerking
  Voor de verwerking van gegevens waarvoor Facebook als bewerker van gegevens optreedt, hebben wij met Facebook een overeenkomst voor de verwerking van gegevens gesloten, waarin wij Facebook verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

12. Microsoft Bing Ads
Op onze website gebruiken we de conversie- en traceringstool Bing Ads van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA Microsoft98052-6399, ). Voor dit doel slaat Microsoft een cookie op de computer van de gebruiker op om een analyse van ons online aanbod mogelijk te maken. Voorwaarde hiervoor is dat de gebruiker onze website heeft bereikt via een advertentie van Microsoft Bing Ads. Op deze manier kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt die heeft geleid tot ons online aanbod en daarmee een vooraf bepaalde doelpagina heeft bereikt. We leren alleen het totale aantal gebruikers die op een advertentie in Bing hebben geklikt en naar onze bestemmingspagina zijn geleid (conversies). Er worden geen IP-adressen opgeslagen. Er wordt geen andere persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker doorgegeven. De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), DSGVO en de verwerking dient onze legitieme economische belangen. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces van Bing Ads, kunt u daartegen bezwaar maken bij Microsoft: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Voor meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads en het gebruik van cookies kunnen gebruikers de privacyverklaring van Microsoft raadplegen: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. Microsoft is gecertificeerd onder het EU-US en Swiss-US Privacy Shield en biedt daarmee een passend niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met art. 45 DSGVO en/of in de zin van de Zwitserse wet op de gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAKtatus=Active).
13. Affiliate Programma
Wij nemen deel aan partnerprogramma's, d.w.z. enerzijds kunnen wij worden gecompenseerd voor het verwijzen naar aanbiedingen van derden en voor het linken naar aanbiedingen van derden, en anderzijds kunnen wij derden compenseren voor het verwijzen naar of linken naar ons aanbod (affiliate marketing). Dergelijke affiliatieprogramma's bepalen pseudoniem of de weergave en koppeling succesvol zijn, waarvoor ook cookies worden gebruikt.

Wij maken met name gebruik van Connects, een dienst van de Zwitserse Connects GmbH uit Baar. Als u ons aanbod via Connects bereikt, wordt een bijbehorend cookie op uw computer opgeslagen, zodat elke bestelling door Connects pseudoniem aan de link kan worden toegewezen. De opdracht wordt pas uitgevoerd als een opdracht is afgerond. Meer informatie vindt u op de website van Connects.
14. Web Push-meldingen
We gebruiken Web Push Notifications om de communicatie met onze klanten doelgericht te verbeteren. Met deze technologie registreren wij het gebruik van onze online shop en kunnen wij onze klanten bijvoorbeeld herinneren aan vergeten bestellingen en speciale aanbiedingen wanneer zij onze online shop bezoeken (wettelijke basis volgens art. 6 lid 1 lit. a, b en f DSGVO). indien DSGVO en voor zover van toepassing). U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van "Web Push Meldingen" in onze online shop en wij zullen uw bezwaar met een bijbehorende cookie in de browser die op dat moment in gebruik is, noteren. Voor het gebruik van deze technologie integreren wij Getback van het Zwitserse bedrijf adfocus GmbH in onze online shop. adfocus mag de klantgegevens alleen verwerken op de manier zoals wij dat mogen. De Zwitserse wet op de gegevensbescherming garandeert een passend niveau van gegevensbescherming voor onze klanten. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van adfocus.
15. Indicatie voor dataoverdracht in de VS
Volledigheidshalve wijzen wij gebruikers die woonachtig zijn of een vaste verblijfplaats hebben in Zwitserland erop dat er in de USA controles worden uitgevoerd door de Amerikaanse autoriteiten die in zijn algemeenheid het opslaan van alle persoonlijke gegevens van diverse personen mogelijk maakt, waarvan de data vanuit Zwitserland naar de USA werden doorgegeven. Dit geschiedt zonder onderscheid, beperking of uitzondering aan de hand van het beoogde doel en zonder een objectief criterium dat het mogelijk maakt om de toegang van de Amerikaanse autoriteiten tot de gegevens en het latere gebruik ervan tot bepaalde, strikt begrensde doeleinden, te beperken, waardoor zowel de toegang tot deze gegevens als het daarmee verbonden gebruik ervan, gerechtvaardigd is. Wij wijzen er bovendien op dat er voor de betreffende personen uit Zwitserland in de USA geen rechtsmiddelen voorhanden zijn, die het hun toestaan toegang tot de betreffende gegevens te verkrijgen en rectificatie of verwijdering ervan te bewerkstelligen; dat er dus geen uitvoerbare rechtsgang is tegen de algemene toegankelijkheidsrechten van de Amerikaanse autoriteiten. Wij wijzen de betrokkenen expliciet op deze juridische en feitelijke situatie zodat zij de beslissing over het inwilligen van het gegevensgebruik voldoende geïnformeerd kunnen nemen.

Gebruikers met een vaste woon- of verblijfplaats in een lidstaat van de EU wijzen wij erop dat het niveau van de gegevensbescherming in de USA naar de maatstaven van de Europese Unie – onder meer op grond van de in deze alinea genoemde punten – ontoereikend is. Voor zover wij in deze verklaring van gegevensbescherming duidelijk hebben gemaakt dat ontvangers van gegevens die hun zetel in de USA hebben (zoals bijvoorbeeld Google), zullen wij door contractuele regelingen met deze ondernemingen ofwel door het veiligstellen van de certificering van deze ondernemingen onder het Europese-resp. Zwitserse Privacy Shield zekerstellen dat uw gegevens bij onze partners op een adequaat niveau beschermd zijn.
16. Recht op informatie, herstel, kwijting en inperking van de verwerking; Recht op overdraagbaarheid van data
U heeft het recht om informatie aan te vragen over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. Bovendien hebt u recht op rectificatie van onjuiste gegevens en recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens, voor zover er geen sprake is van een wettelijke bewaarplicht of vastgelegde toestemmingsvoorwaarden die ons de verwerking van gegevens toestaan.

U heeft daarnaast het recht om bepaalde gegevens die u aan ons hebt doorgegeven, weer van ons terug te vragen (recht op gegevensportabiliteit). Desgewenst geven we de gegevens ook door aan een derde van uw keus. U heeft er recht op om de gegevens in een gangbaar dataformaat te ontvangen.

U kunt ons in voornoemde kwesties benaderen via het emailadres info@bijouteria.ch. Voor de verwerking van uw aanvragen kunnen we, naar eigen goeddunken, een identiteitsbewijs verlangen.
17. Databeveiliging
Om uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, te beschermen tegen manipulatie of gedeeltelijk of volledig verlies en onbevoegde toegang van derden, passen wij de daartoe bestemde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe.

U dient uw inloggegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en het browservenster sluiten, wanneer u de communicatie met ons hebt beëindigd, vooral als u de computer samen met anderen gebruikt.

Ook binnen de onderneming nemen wij de gegevensbescherming uiterst serieus. Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die in onze opdracht werken, zijn door ons verplicht tot geheimhouding en het in acht nemen van de voor gegevensbescherming geldende bepalingen.
18. Opslag van data
Persoonlijke gegevens slaan wij niet langer op dan nodig is om de bovengenoemde tracking- en
analysediensten uit te voeren, alsmede om de verdere verwerkingen in het kader van onze rechtmatige interesse toe te passen. Gegevens betreffende overeenkomsten worden door ons langer bewaard omdat dit door wettelijke registratieverplichtingen is voorgeschreven. Registratieverplichtingen die ons verplichten tot het registreren van gegevens, vloeien voort uit de boekhoudkundige en belastingrechtelijke voorschriften. Overeenkomstig deze voorschriften moet zakelijke communicatie, gesloten overeenkomsten en boekingsstukken 10 jaren worden bewaard. Voor zover wij deze gegevens niet meer nodig hebben om de dienstverlening te continueren, worden deze gegevens geblokkeerd. Dit betekent dat de gegevens dan alleen nog maar gebruikt mogen worden voor boekhoudkundige en belastingtechnische doeleinden.
19. Recht op beklag bij een autoriteit voor gegevensbescherming
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de gegevensbescherming.
20. Algemene verordening gegevensbescherming van de EU
Aanvragen van toezichthouders en betrokken personen, geschieden per email of per brief aan:

Bijouteria GmbH
Schlossgasse 9
CH-8003 Zürich
Schweiz

info@bijouteria.ch

Op het gebied van gegevensbescherming zijn wij in de EU vertegenwoordigd door een centraal punt voor toezichthouders en betrokken personen als het gaat om allerlei kwesties betreffende de gegevensbescherming binnen de EU:

VGS Datenschutzpartner UG
Am Kaiserkai 69
20457 Hamburg
Deutschland

info@datenschutzpartner.eu
Plaats: 29.04.2020
19 ms
29945642
0~popular_1~true_22~M_60~false_
item: null page: privacy.jsp
items: 855 pageNo: 0 osPhrase:
S: M
I: [ton145, onec11, cre67, ton133, onec13, plug921, lab122, ear684, bra580, plug749, plug916, toe46, lab331, plug366, lab336, ear703, ear704, tri16, ton112, lab333, cre126, bra698, onec15, stud336, toe150, ton104, toe120, stud232, onec14, ear682, onec369, toe274]
O: []